Nabór wniosków na usuwanie azbestu z nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Świnoujście

Prezydent Miasta Świnoujście informuje, że Miasto Świnoujście zamierza już po raz dziewiąty skorzystać z dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację w 2023 r. zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. WFOŚiGW w Szczecinie w 2023 r. udziela gminom dotacji na zadania z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości których […]

więcej