Współpraca Uniwersytetu Szczecińskiego i Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

Kolejna ważna umowa o współpracy została podpisana 27 czerwca br. w Rektoracie, tym razem pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim i Okręgową Izbą Lekarską w Szczecinie. W wydarzeniu ze strony Uczelni udział wzięli: prof. dr hab. Waldemar Tarczyński – Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego, dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska, prof. US – Prorektor ds. organizacji US oraz dr Aleksandra Klich – […]