Zespół Testimonium zagrał w muszli koncertowej

Zespół Testimonium zagrał wczoraj w muszli koncertowej. Testimonium to świadectwo wiary, muzyka i styl życia. Muzyczny zespół ewangelizacyjny Testimonium jest inicjatywą katolików świeckich Archidiecezji Katowickiej zainspirowanych adhortacją apostolską Christofideles laici. Testimonium to zespół z misją. Umożliwiają dotarcie żywego i skutecznego Słowa Bożego do bliźnich, szczególnie tych oddalonych od Pana Boga i Kościoła oraz umacnianie wiary […]

więcej