Jest uchwała! Stadion Miejski im. Leszka Zakrzewskiego

Rada Miasta Świnoujścia poparła dziś projekt i uchwaliła nadanie Stadionowi Miejskiemu w Świnoujściu imienia Leszka Zakrzewskiego. Zanim rozpoczęto omawianie tego punktu posiedzenia, uczczono pamięć zmarłego 3 tygodnie temu Leszka Zakrzewskiego minutą ciszy. Uchwałę przyjęto jednogłośnie (głosowało 17 radnych) i skwitowano owacją na stojąco. Pojawiły się nowe propozycje uczczenia pamięci Leszka. Wiesław Góreczny zaproponował przyznanie mu […]

więcej