Informacja o przestrzeganiu zasad higieny osobistej przy zachorowalności na grypę i SARS-CoV-2

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu w nawiązaniu do pisma Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie znak: NEP.9011.2.149.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. dotyczącego trwającego sezonu grypy oraz wzrostu zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne, a także spodziewanym dalszym wzrostem zakażeń wywołujących choroby układu oddechowego przypomina o potrzebie wdrożenia i utrzymania środków zapobiegających […]

więcej