Świnoujście. Kierowco, lepiej o tym nie zapomnij!

Przypominamy, że od 1 stycznia br. obowiązują nowe przepisy w zakresie rejestracji pojazdów. Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu. Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia: nabycia pojazdu na terytorium RP, dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium […]

więcej