Świnoujście. Refundacja podatku VAT odbiorców paliw gazowych w gospodarstw domowych

Odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym wykorzystujący jako główne źródło ogrzewania urządzenie zasilane paliwami gazowymi może ubiegać się o refundację kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczanie paliw gazowych od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Do uzyskania refundacji konieczne jest złożenie wniosku wraz z dołączonymi dokumentami: fakturą za […]

więcej