Rewolucyjne zmiany w polskiej opiece zdrowotnej w 2023 roku

Ustawa o jakości w ochronie zdrowia, standaryzacja świadczeń i opieka koordynowana, powstanie centrów kompetencji, objęcie refundacją innowacyjnych technologii w diagnostyce i terapii oraz nowych leków, a także indywidualizacja procesu leczenia – to zmiany, które mają być wdrażane w 2023 r. w systemie opieki zdrowotnej. O przełomowych rozwiązaniach, na których skorzystają lekarze, placówki ochrony zdrowia, a […]

więcej