Prowadzenie klubów seniora na prawobrzeżu i lewobrzeżu Świnoujścia w okresie od 1 stycznia 2023 r. 31 grudnia 2023 r.

Przedmiot konkursu: Prowadzenie klubów seniora na prawobrzeżu i lewobrzeżu Świnoujścia w okresie od 1 stycznia 2023 r. 31 grudnia 2023 r. Znak sprawy: WZP.524.28.2022.JI Termin składania ofert: 15.12.2022 do godz. 15:00 Zarządzeniem Nr 632/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. Prezydent Miasta Świnoujście zarządził przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności […]

więcej