Wspieranie rozwoju dzieci ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych (FASD)

Niezwykle ważna dla rozwoju dziecka i jego dalszego życia jest wczesna diagnoza zaburzeń ze spektrum FASD. Diagnoza ta otwiera bowiem drogę do wczesnej interwencji i daje szansę wprowadzenia koniecznych działań terapeutycznych. Dzięki temu można zapobiegać objawom wtórnym zaburzeń FASD i uniknąć nasilaniu się istniejących deficytów i opóźnień rozwojowych. Wspieranie dziecka z FASD oraz wspieranie rodziny […]

więcej