Muzeum Narodowe w Szczecinie. Spektakularne efekty konserwacji zabytków

Do Działu Kultur Pozaeuropejskich Muzeum Narodowego w Szczecinie powróciły obiekty wypożyczone Katedrze Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nasze zabytki zostały poddane działaniom konserwatorskim w ramach przygotowywania prac dyplomowych. Studenci pod czujnym okiem promotorów przeprowadzili badania konserwatorskie, na podstawie których ustalono zakres prac oraz metodykę, indywidualnie dla każdego z obiektów. […]

więcej