WARGACZ-24 dołącza do DRAGON-24

Rozpoczyna się najważniejsze przedsięwzięcie szkoleniowe 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, czyli ćwiczenie WARGACZ-24. Od 1 marca marynarze 8FOW dołączą do trwającego już ćwiczenia pk. DRAGON-24, które jest sprawdzianem zdolności polskich Sił Zbrojnych do reakcji na potencjalny wielowymiarowy kryzys o charakterze zbrojnym.     Ćwiczenie WARGACZ-24 realizowane w ramach ćwiczenia DRAGON-24 jest najważniejszym przedsięwzięciem szkoleniowym 8 Flotylli […]

więcej