Uwaga taksówkarze. Można stracić licencję!

Z dniem 31 marca 2024 r. upłynął termin dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych odpowiednio w art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Wszystkie licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r., do których nie złożono wymaganych dokumentów zachowują […]

więcej