Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Przedmiot konkursu: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Znak sprawy: WZP.524.23.2022.KK Kategoria: pomoc społeczna Termin składania ofert: 15.12.2022 do godz. 15:00 Zarządzeniem Nr 627/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. Prezydent Miasta Świnoujście ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie […]

więcej