Prowadzenie punktu konsultacyjno – diagnostycznego w zakresie zaburzeń rozwoju i zachowania dla rodzin z dziećmi zagrożonymi i dotkniętymi niepełnosprawnością w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Znak sprawy: WZP.524.31.2022 .KK Termin składania ofert: 19.01.2023 do godz. 15:00 Zarządzeniem Nr 697/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. Prezydent Miasta Świnoujście ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod „Prowadzenie punktu konsultacyjno – diagnostycznego w zakresie zaburzeń rozwoju i zachowania dla rodzin z dziećmi zagrożonymi i dotkniętymi niepełnosprawnością w okresie od 1 […]

więcej