Obowiązuje zakaz używania wyrobów pirotechnicznych

Przypominamy!  Obowiązuje zakaz używania wyrobów pirotechnicznych.  Używane w okresie karnawału powszechnie dostępnych wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia osób, jak również niesie zagrożenia dla porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. W związku z tym Wojewoda Zachodniopomorski wydał rozporządzenie porządkowe w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa zachodniopomorskiego. ROZPORZĄDZENIE […]

więcej