Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Wymagania stawiane kandydatom na kuratorów lub opiekunów prawnych, w szczególności: a) obywatelstwo polskie, b) pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych, c) nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądowym, d) brak ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, e) stan zdrowia pozwalający na pełnienie […]

więcej