Nabór kandydatów na opiekunów prawnych

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Wymagania stawiane kandydatom na kuratorów lub opiekunów prawnych, w szczególności: a)     obywatelstwo polskie, b)     pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych, c)     nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądowym, d)     brak ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, e)     stan zdrowia pozwalający na pełnienie […]

więcej