Świnoujście. PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ. OGŁOSZENIE

Świnoujście. PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ. OGŁOSZENIE. Prezydent Miasta Świnoujście na podstawie art. 48 b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej w 2022 roku. Przedmiotem konkursu […]