Świnoujście. Konkurs ofert – Mikrogranty

Zarządzeniem Nr 174/2023 z dnia 05 kwietnia 2023 r. Prezydent Miasta Świnoujście ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pod nazwą „Mikrogranty”. Na realizację zadania przeznaczono kwotę dotacji w wysokości 50 000 zł. Termin składania ofert: 26.04.2023 r. do godz. 15:00 Ogłoszenie o otwartym konkursie […]

więcej