Świnoujście. Miejski Program Opieki nad bezdomnymi zwierzętami na 2023 rok

Wypełniając obowiązek Gminy wynikający z ustawy o ochronie zwierząt w dniu 25 stycznia br. Prezydent Miasta Świnoujście zwrócił się z prośbą do Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz organizacji społecznych (których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt) o zaopiniowanie projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świnoujście w 2023 r. […]

więcej