Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

Znak sprawy: WPT-KS.524.1.2023 Kategoria: sport, turystyka Termin składania ofert: 10.02.2023 do godz. 15:00 Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania […]

więcej