XXI Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza XXI OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Laureaci wszystkich etapów konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i pieniężne. Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia na formularzu dostępnym w Oddziale Regionalnym KRUS w Koszalinie, w podległych Placówkach Terenowych oraz […]

więcej