Przysięga Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej w Świnoujściu

“Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam…” “Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam…” – słowa roty przysięgi, które kryją w sobie wartości nadające sens żołnierskiej służbie, wypowiedzieli kolejni ochotnicy Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej po ukończeniu szkolenia podstawowego w jednostkach wojskowych 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Uroczysta przysięga odbyła się w sobotę, 29 października, w Świnoujściu. W jednostkach wojskowych 8 […]

więcej