Wyższa żegluga śródlądowa

Wyższa żegluga śródlądowa. Porozumienie o współpracy między Akademią Morską w Szczecinie a Miastem Kędzierzyn-Koźle oraz powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim zostało podpisane w czwartek 13 lipca 2017 r. w Opolu. Na mocy podpisanego Listu Intencyjnego, strony porozumienia przystępują do działań zmierzających do utworzenia wydziału zamiejscowego. Zadaniem nowej jednostki będzie kształcenie kadr na potrzeby żeglugi śródlądowej na poziomie wyższym, […]

więcej