Wspieranie prowadzenia Jadłodzielni i punktu wydawania żywności

Przedmiot konkursu: Wspieranie prowadzenia Jadłodzielni i punktu wydawania żywności. Znak sprawy: WZP.524.27.2022.JI Termin składania ofert: 15.12.2022 do godz. 15:00 Zarządzeniem Nr 631/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. Prezydent Miasta Świnoujście zarządził przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pod nazwą “Wspieranie prowadzenia Jadłodzielni i punktu wydawania żywności”. Na realizację […]

więcej