ZUT Szczecin. Znamy odpowiedź ministra Czarnka na odwołanie od wyników ewaluacji

Otrzymaliśmy decyzję w sprawie przyznania kategorii naukowych po ponownym rozpatrzeniu przez ministra edukacji i nauki. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, uzyskał wyższe oceny swoich dyscyplin. Ministerstwo Edukacji i Nauki pozytywnie zaopiniowało trzy z ośmiu złożonych przez uczelnię wniosków. Od przyznanej kategorii zależy m.in. wysokość przyznanej subwencji z budżetu państwa. Proces ewaluacji obejmował lata 2017-2021. Wyniki […]

więcej