S11 Koszalin – Bobolice z dofinansowaniem UE

S11 Koszalin – Bobolice z dofinansowaniem UE Ponad 856 mln zł wyniesie dofinansowanie ze środków UE na budowę drogi ekspresowej S11 Koszalin – Bobolice o długości 48 km. Koszt inwestycji, włącznie z nadzorem i wykupem gruntów, wynosi ponad 1,7 mld zł. W ramach POIiŚ GDDKiA zawarła już 78 umów na dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków […]