Sieć informacyjno-doradcza (SID) następcą centrów usługowo-doradczych (CUD)

Centra Usługowo-Doradcze ( CUD-y) zakończyły swoją działalność 31. października ubiegłego roku wraz z zakończeniem okresu finansowania UE 2014-2020. Partnerzy projektu widząc potrzebę kontynuowania działań realizowanych przez Centra Usługowo- Doradcze podjęli decyzję o złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Sieć Informacyjno – Doradcza” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg VIA Meklemburgia Przedpomorze […]

więcej