1 Comment

  1. arek
    1 czerwca 2018 @ 20:58

    ta wiadomośc też nie jest z Gospodarki Morskiej.

    Gospodarka Morska skopiowała, bez podania źródła, z Portalu Morskiego.