1 Comment

  1. Klezmer
    5 lutego 2020 @ 00:13

    Wspaniała inicjatwa. Gratuluję pomysłodawcom i realizatorom po obydwu stronach granicy!