1 Comment

  1. Michał
    23 maja 2018 @ 18:13

    Magistrat zachowuje się tak, jakby mieszkańcy miasta, a przede wszystkim przedsiębiorcy byli pracownikami Urzędu Miasta i można im było wydawać polecenia, a wszelkie uchwały po po prostu obwieszczać, nie pytając się o zdanie. Bardzo cieszę się, że magistrat chce uporządkować sprawę reklam w mieście, natomiast nie zgadzam się na sposób rozwiązania tej sprawy. Przy okazji usuwania szpecących koszmarków zamierza się usunąć WSZYSTKIE szyldy, przy czym przedsiębiorcy nie otrzymają żadnego odszkodowania, a przy tym zawęzi się nam możliwość prezentowania własnej oferty. Innymi słowy magistrat chce zrobić sobie dobrze w imię jakiejś wymyślonej przez siebie idei, a cenę tego przedsięwzięcia zepchnie się na drobnych przedsiębiorców.
    To bardzo smutne. Słynny rzecznik prasowy z lat 80-ych Jerzy Urban powiedział na jednej z konferencji prasowych, że “rząd wyżywi się sam”. To przykre, że nasza władza samorządowa zachowuje się w tak arogancki sposób. Mam nadzieję, że nadchodzące wybory zweryfikują takie zachowanie.