Świnoujście. Komu przysługuje dodatek elektryczny (wniosek do pobrania)

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek elektryczny przysługuje tylko w przypadku gdy energia elektryczna wykorzystywana do ogrzewania nie pochodzi z mikroinstalacji, która jest rozliczana zgodnie z zasadami […]

więcej